Svenska år 5

bokstäverPedagogisk planering

Svenska

år 5

 

LGR11

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll

 • förstå och tolka texter från olika medier samt urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 • förstå beskrivande och instruerande texter, t ex faktatexter och arbetsbeskrivningar

 • strategier för att skriva olika typer av texter. Skapa texter där ord, bild och ljud samspelar.

 • olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form,

 • språkets struktur (t ex meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken och ordklasser.)
 • hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • muntliga presentationer för olika mottagare
 • diskussioner

Konkreta mål för eleven

 • Du ska lära dig att formulera dig och kommunicera i tal och skrift genom att skriva olika typer av texter

 • Du ska anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang.

 • Du ska utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra

 • Du ska utveckla din förmåga att använda olika hjälpmedel (t ex stödord, bilder och digitala medier) för att planera och genomföra en muntlig presentation.
 • Du ska utveckla din förmåga att argumentera i olika samtalssituationer
 • Du ska lära dig att använda olika lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 • Du ska kunna förstå och tolka beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Du ska förstå och tolka texternas innehåll, uppbyggnad och typiskt språkliga drag

 Hur undervisningen utformas

 • Skriftliga och muntliga genomgångar

 • Skriva olika typer av texter

 • Ge och ta emot respons

 • Diskussioner

 • bokprat

 • använda olika hjälpmedel ( ex stödord, bilder och digitala medier)

 • läsa olika typer av texter tillsammans och enskilt

 • träna på att använda olika lässtrategier

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du….

 • har kunskaper om hur man kan formulera sig och kommunicera i tal och skrift genom att skriva olika typer av texter

 • kan jämföra och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 • kan ge och ta emot respons och bearbeta din text

 • hur du planerar och genomför en muntlig presentation

 • kan förstå texternas budskap, både det uttalade och det som står mellan raderna

 • kan förstå och tolka texternas innehåll, uppbyggnad och typiskt språkliga drag 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s