NO-Romanen om ett liv

Vi har idag startat ett nytt tema som vi kallar ”Romanen om ett liv”. Det är indelat i tre områden:

Födseln
Puberteten
Ålderdomen
Eleverna fick som uppstart ställa frågor. Här kommer sammanställningen:

Födseln
• Hur växer barnet i magen?
Puberteten
• Varför får man mörkare röst?
• Varför får man mustasch och skägg?
• Varför får man stånd?
• Varför får man mens?
• Varför får man hår lite över allt på kroppen?
• Varför får man bröst?
• Hur ser snippor ut?
Sex
• Hur har man sex?
Ålderdomen
• Varför blir håret grått?
Övrigt
• Varför har man öronvax?
• Får man ha två fruar?

Annonser

Utvecklingssamtal

Eleverna har förberett sina samtal. Jag har fått in omdömen för nästan alla ämnen så jag kan meddela hur eleverna ligger till. Vi fokuserar främst på det eleverna vill ta upp. Jag har pratat med Lena och Liselotte så deras ämnen samt mina kan ni få bra information kring.

I biblioteket finns nu en pärm där ni kan skriva upp er så ni kan träffa (eller bli uppringd) lärarna i de ämnen ni har funderingar kring.

För att eleverna ska kunna få omdömen är det viktigt att de visar att de kan. Detta kan visas på många sätt, arbete i klassrummet, diskussioner, prov m.m. Vi har pratat om detta i skolan så att de är medvetna om det. Det är inte alltid självklart.

Välkomna på samtal!
Pernilla

Elevens val + samtal

Hej!
Idag har eleverna gjort sina val till Elevens val-dagarna nästa vecka. Måndag förmiddag ägnar alla 5:or åt IKT tillsammans. De har gjort fyra olika val till resterande fyra pass under månd, tisd och fredag.

I morgon ska klassen få tid att förbereda sitt samtal. De får några frågor att fundera på; Vad är du bra på? Vad behöver du förbättra? Hur ska du arbeta för att förbättra? Hut fungerar det sociala?

Jag kommer gå igenom frågorna tillsammans med eleverna och förklara. De är bra på många saker, inte bara ämnen utan det handlar även t ex om hur de arbetar.

Digitala hjälpmedel

Om man går in på http://www.elevsajten.se så finns där program som man kan ladda ner till sin dator, för att till exempel få en text uppläst, eller hämta stavningsprogram i svenska och engelska m.m.

Det finns uppläsningsprogram som tex ClaroReadPlus och WordReadPlus, samt även rättstavningsprogram som Stava Rex och Spell Right m.m.

Gå in på http://www.elevsajten.se

Logga in med

Användarnamn: Kungsbacka

Lösenord: 89ucabufuS

Info från rektor

Lagändring, omdömen och individuell utvecklingsplan
Sedan 2006 ska alla elever ha en individuell utvecklingsplan (IUP). Från hösten 2008 beslutade regeringen att eleverna i grundskolan ska få skriftliga omdömen i varje ämne, i samband med utvecklingssamtalet. För att minska lärarnas dokumentationsbörda beslutade regeringen under hösten om följande förändringar:

• För åk 1-5 ges skriftliga omdömen endast en gång per läsår och den individuella utvecklingsplanen (IUP) görs också den endast en gång per år.
• För åk 6 ges inga skriftliga omdömen. Dessa elever får ju betyg varje termin.
• Utvecklingssamtal ska även fortsättningsvis erbjudas två gånger per läsår för alla elever.

Denna lagändring trädde i kraft den 19 november 2013.

Eftersom lagändringen börjar gälla mitt i läsåret har vi för detta läsår valt att hantera ändringen enligt följande:

För årskurs 4 och 5 gjordes en IUP vid utvecklingssamtalet i september. Vi kommer därför inte att göra någon ny vid utvecklingssamtalet i slutet av januari, möjligtvis göra mindre justeringar. Skolverket har gett ut anvisningar om förenklade skriftliga omdömen, som vi kommer att följa. Dessa innebär att den undervisande läraren i princip bara anger om eleven inte uppfyller målen, uppfyller målen eller uppfyller målen väl. Dessa omdömen kommer att ges vid utvecklingssamtalet i januari.

För årskurs 6-9, följer vi den nya skollagen och ger inte längre några skriftliga omdömen. Både elev och föräldrar kommer givetvis även i fortsättningen att informeras om eleven riskerar att inte nå målen i ett ämne.

Ett stort frågetecken för vårt fortsatta arbete med dokumentation och kommunikation, är hur vi skall använda Unikum. Lagändringen trädde i kraft relativt nyligen och vi har inte fått några centrala anvisningar om hur vi skall förhålla oss till Unikum. Det enda beslut som finns för närvarande, som vi själva tagit, är att IUP skall skrivas i Unikum och att undervisande lärare skall markera i Unikum om en elev riskerar att inte nå målen i ämnet. Unikum kommer även i fortsättningen att användas för kommunikation, till exempel veckobrev och denna typ av meddelanden.

Utvecklingssamtalet med eleven och föräldrarna har förändrats från att vara ett informationssamtal till ett trepartssamtal, där eleven och föräldrarna ska vara delaktiga i samtalet. Läraren ska visserligen även fortsättningsvis informera om elevens lärande men huvudfokus för utvecklingssamtalet är att se och planera framåt. Föräldrar ansvarar för att medverka i utvecklingssamtalet och för att framföra sina frågor och synpunkter. Lärarna vill gärna veta vad vårdnadshavare eller elever tycker har fungerat bra i skolan, och om det är något som borde förändras.

Tillsammans diskuterar man under samtalet om hur eleven kan lära sig mer och på vilket sätt det kan ges möjlighet för eleven att utveckla både kunskapsmässiga och sociala förmågor. Förutom elevens kunskapsutveckling ska också andra saker tas upp. Det kan exempelvis vara elevens ambition, uppträdande, hur eleven trivs i skolan och elevens sociala utveckling.

Vi kommer att genomföra vårens utvecklingssamtal under vecka 5. Mentor/klasslärare kan givetvis ta specifika diskussioner om de ämnen som han/hon undervisar i, men knappast andra ämnen. För att ge elever/föräldrar möjlighet prata med andra undervisande lärare, finns vi tillgängliga onsdag den 5 februari, 15.00 till 16.30. Det kommer finnas en pärm utanför biblioteket under vecka 5, där det finns möjlighet att boka tider för möten med önskade lärare.

Välkomna tillbaka!

Hej!

Hoppas alla har kunnat njuta av lite ledighet. Vi hade väl hoppats på en vit jul men har vi tur så får vi en vit påsk i stället :O

På torsdag är det dags igen, skolan sätter igång och det blir full fart med en gång. Vi ska avsluta diktprojektet och av alla härliga dikter ska det bli en bok. Medeltiden fortsätter ett tag till. Liselotte kommer att göra en liten kunskapsavstämning innan arbetet är helt avslutat. I slutet på januari blir det ett litet test på de fyra räknesätten. Vi har lagt ner en hel del tid på detta så nu hoppas vi att det sitter. I NO:n är det snart dags att börja arbeta med ljus.

På måndag kommer Tandgruppen till år 5 och informerar.

Välkomna tillbaka!

Pernilla ❤

Utvecklingssamtal v. 5

Utvecklingssamtal  VT 2014

Från vårterminen 2012 beslutades att utvecklingssamtalen för årskurs 4-9 skulle läggas under dagtid. Anledningen till detta är att mentorerna skall hinna med samtalen under en kortare tidsperiod och att skolan fått synpunkter på lärarnas arbetsmiljö, där det under denna period blivit många sena kvällar utöver det ordinarie schemat med eleverna.

Under samtalet kommer vi att fokusera på skolan i allmänhet, samt de ämnen som mentorn undervisar i. Om man ni prata med undervisande lärare i övriga ämnen kommer det att erbjudas en mingeleftermiddag onsdag den 5 februari kl.15.00 – 16.30. Mer information kring detta kommer från ledningen.

Eleverna kommer att förbereda sig inför samtalet i skolan genom att fundera på skolsituation samt hur de tycker att de ligger till i de olika ämnena. Detta används som underlag vid samtalet.

Det går bra att byta tid med varandra. Meddela mig om ni gjort någon ändring.

Välkomna!

Vecka 5

måndag 27 januari

 • 8.00-8.30 Kajsa
 • 8.30-9.00 My
 • 9.00-9.30 Oscar

 

 • 10.00-10.30 Alexander F
 • 10.30-11.00 Max
 • 11.00-11.30 Elina

 

 • 12.30-13.00 Julia
 • 13.00-13.30 Emma
 • 13.30-14.00 Emelie

 

tisdag 28 januari

 • 8.00-8.30 Chiara
 • 8.30-9.00 Malin
 • 9.00-9.30 Alex P

 

 • 10.00-10.30 William
 • 10.30-11.00 Cristoffer
 • 11.00-11.30 Emil B

 

 • 12.00-12.30 Niclas
 • 12.30-13.00 Filip
 • 13.00-13.30 Emil J
 • 13.30-14.00 Jonathan